Kangal Termik Santrali 1. ve 2. Üniteler Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

Yer: Sivas

Tarih: Nisan 2011

İşin tanımı:

Ortalama 181 m³/ saat kapasiteli Kangal Termik Santrali Küllü Su Arıtma Tesisi’nde bulunan 7 ünite ve bunlarla ilgili lojistik sistemlerinin betonarme ve çelik yapısal tasarım ve analizlerinin yapılması bu doğrultuda tüm inşaat mühendislik uygulama projelerinin hazırlanması.