Tüpraş İzmir Rafinerisi_ Soğutma Kulesi Modelleme ve Performans Analizi Yapılması

Yer: İzmir/Türkiye

Tarih: Temmuz-Eylül, 2017

İşin tanımı:

Tüpraş İzmir Rafinerisi’nde bulunan mevcut yapının modellenmesi, performans analizlerinin çıkarılması, yapılan tahkik ve analizler doğrultusunda ön güçlendirme projelerinin yapılması, üniversite onaylarının alınması, güçlendirmeye yönelik ön keşif çalışmalarının yapılması, tüm yapılan çalışmaların raporlanması, bu rapor doğrultusunda yapının güçlendirilmesi maliyetleri ile yeni yapılması maliyetlerinin karşılaştırılması, binanın ekonomik ömrü gözetilerek değerlendirilmesi ve tüm bu hususlar için kapsamlı raporun sunulması.

2500C_3D 2500C_BOU 2500C_Catlak 2500C_ITU 2500C_Model

aa soguy1 soguy3 soguy4

1 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14