Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi Yeni Laboratuvar Binası Detay Mühendislik İşleri

Yer: Kırıkkale/Türkiye

Tarih: Nisan-Mayıs, 2016

İşin tanımı:

Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi bünyesinde yapılacak olan Yeni Laboratuvar Binası’ na ait tanımlı battery limit içerisindeki Vaziyet Planı, Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Altyapı ve Harita Tus projelerinin detaylandırılarak yapılması, tüm disiplinlere ait metraj ve teknik şartnamelerin hazırlanması.

TKLB_1 TKLB_2 TKLB_3 TKLB_4 TKLB_5

1 2 3 4 7 8 9 10 1116